Psychodiagnostisch onderzoek

Als er vragen zijn over de ontwikkeling van je kind, of als er behoefte is aan meer inzicht in het functioneren van je kind thuis of op school, kan er een psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden. Ik stel daarbij dan een aantal onderzoeksvragen, zoals: Wat is de oorzaak van de gedragsproblemen bij het kind? Hoe komt het dat het kind moeite heeft in het contact met andere kinderen? Waarom is het kind angstig? Vervolgens wordt hierop nader ingegaan in de vorm van gesprekken/ testopdrachten met het kind en de ouders en eventueel is er ook contact met de school. Vervolgens maak ik een verslag van het onderzoek en dit wordt dan samen met jou en je kind besproken. Tijdens dit gesprek kunnen ook eventuele vervolgstappen voor verdere behandeling worden gemaakt.


Behandeling

Soms is de problematiek en de hulpvraag meteen duidelijk en kan ik direct met een behandeling starten. Tijdens een gesprek samen met jou en je kind bespreken we het behandelplan. In overleg kiezen we dan voor een bepaalde behandeling waarbij ik een integratieve benadering hanteer van de meest evidence based behandelingen. 

Naast de gesprekken met het kind of de jongere voer ik ook enkele gesprekken met de ouders. Soms ben je als ouder zoekende naar de juiste manier om met je kind om te gaan. Vaak helpen enkele ouderbegeleidende gesprekken om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je kind. Je voelt je sterker in de opvoeding. Bovendien heeft de behandeling  van je kind meer effect als je als ouder actief bij de behandeling betrokken bent.  

Suus! Kinderpsycholoog biedt daarnaast o.a. de volgende behandelingen:

  • Cognitieve gedragstherapie, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van werkboeken zoals: “Denken+Doen=Durven” (S. Bögels), “Bedwing je dwang” (C. Paauw, L. Wolters & E. De Haan), “Denk goed, voel je goed” (P. Stallard & S. Smith), “Wat kun je doen als je te snel boos bent” (D.Huebner).

  • De methode “How to talk to kids” (Faber&Mazlish), of te wel de methode van Dr. Haim Ginott.

  • Oplossingsgerichte therapie “Kids’ skills” (B. Furman).

  • Schrijftherapie/ WriteJunior (S. Lucassen & S. van der Oord).

  • Traumabehandeling/ behandeling gericht op o.a. angsten: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) https://youtu.be/FubVAveULcU.

  • Werkboek “Kinderen van gescheiden ouders”.

  • Psychoeducatie (voorlichting).

  • Ouderbegeleiding/opvoedingsondersteuning.