Voor wie

Om verschillende redenen kunnen kinderen en jongeren niet lekker in hun vel zitten. Het kan voorkomen dat ze problemen hebben met leren of zich moeilijk kunnen concentreren, dat ze angstig of onzeker zijn, dat ze worden gepest of vaak ruzie hebben met leeftijdsgenoten, dat ze problemen hebben met eten, dat ze onverklaarbare medische klachten hebben zoals hoofdpijn of buikpijn, dat ze vaak ruzie hebben met hun ouders, dat er sprake is van dwangmatig gedrag, dat ze een traumatische ervaring overhouden nadat er iemand in hun omgeving is overleden, of nadat hun ouders gescheiden zijn. Sommige kinderen of jongeren trekken zich dan terug en praten er liever niet over, anderen praten er juist wel over of gaan zich opstandig gedragen. Het kan fijn zijn om er met iemand over te praten.

Suus! Kinderpsycholoog biedt advies, diagnostiek en behandeling diverse psychologische, gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

o.a. vragen met betrekking tot:

  • angstklachten/ trauma

  • stemmingsklachten

  • intelligentie

  • rouw

  • problemen met aandacht en concentratie

  • vragen over de ontwikkeling van het kind

  • opvoeding

  • gedragsproblemen

  • autisme spectrumstoornis

  • psychosomatische klachten

Als er vragen zijn rondom de ontwikkeling van een kind, of als er behoefte is aan meer inzicht in het functioneren van een kind kan een psychodiagnostisch onderzoek plaats vinden. Maar, lang niet altijd is een onderzoek nodig en meestal kan er meteen worden gestart met de behandeling.

suus kinderpsycholoog

 

Soms loop je als ouder vast in de opvoeding van je kinderen, ook al heb je het beste met ze voor. De opvoeding verloopt dan niet zoals je dat had voorgesteld. Naast behandeling voor kinderen en jongeren is er dan ook de mogelijkheid voor ouderbegeleidende gesprekken/ opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld als je merkt dat je kind niet meer naar je luistertals je kind erg somber, angstig of onzeker is en je niet weet hoe daarmee om te gaan of als je behoefte hebt aan voorlichting over ontwikkelingsproblemen bij je kind, zoals autisme of AD(H)D. Het kan ook dat jij en je partner gaan scheiden en jullie je zorgen maken over het welzijn van je kind.


Ik ben jonger dan 12 jaar

Je kunt om verschillende redenen naar een kinderpsycholoog gaan; als je vaak wordt gepest, problemen hebt met leren, met concentreren, je vaak bang bent, problemen hebt met slapen, ruzie hebt met je ouders of andere kinderen, of omdat er iemand is overleden en je daar veel verdriet van hebt of omdat je ouders zijn gescheiden en je je daar erg rot door voelt.

Als jij en je ouders daar graag iets aan willen doen zodat het weer beter met je gaat, kan een kinderpsycholoog je helpen. Die praat dan met jou en met je ouders en geeft tips hoe je je weer beter kunt voelen. Soms moet je dan ook wat testen of opdrachten maken om te kijken waar je goed in bent en waar je wat minder goed in bent.

 
Ik ben 12 jaar of ouder

Er kunnen verschillende redenen zijn om naar een psycholoog te gaan. Misschien voel je je onzeker of somber. Misschien heb je problemen thuis. Of heb je moeite met leren of vaak ruzie met leeftijdsgenoten. Het helpt om er met iemand over te praten. Je krijgt op die manier meer inzicht en kunt je weer een stuk lekkerder voelen. 

Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat je over alles kunt praten wat je dwars zit. Dat kan vaak al voor veel opluchting zorgen. De psycholoog mag hierover met niemand anders praten. Mochten er dingen spelen die gevaarlijk zijn voor jou of een ander, dan zal ik, als psycholoog, met jou overleggen wie we hierover kunnen inlichten. Bijvoorbeeld je huisarts of je ouders. Een psycholoog zal nooit iets over jou vertellen zonder jou erbij te betrekken.

Als je 15 jaar of jonger bent moeten allebei je ouders toestemming geven voor hulp door een psycholoog.

Als je 16 jaar of ouder bent mag je zelf bepalen in hoeverre je je ouders betrekt bij de hulp. Je kunt je dan ook zelf aanmelden.
 

Professionals/verwijzers

Indien u uw cliënt direct wilt verwijzen kunt u uw verwijzing ook scannen en mailen naar: 

info@suus-praktijk.nl