Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie biedt diagnostiek, behandeling en advies bij diverse psychische, leer-, gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Voorop hierbij staat dat iedereen goede en minder goede eigenschappen heeft, maar soms toch vastloopt door bepaalde problemen, hetgeen je ontwikkeling nadelig kan beïnvloeden.

Ouders willen graag hun kind helpen als het problemen heeft, maar het is niet altijd even makkelijk daar iets aan te doen. Ook staan ouders soms te dichtbij hun kind wat het juist moeilijker maakt om het kind te helpen.

Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie kan dan kinderen en jongeren helpen te leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen om ook met hun minder goede eigenschappen om te gaan, succeservaringen op te doen en zich verder te ontwikkelen en te groeien tot zelfstandige individuen en zich weer goed voelen! Om dat te bereiken wordt er op een betrokken en professionele wijze bij het kind en diens ouders aangesloten en wordt er iedere keer opnieuw gekeken wat er op dat moment nodig is.

Om kwalitatief goede zorg, snel te kunnen bieden, geheel afgestemd op de vraag van het kind en diens ouders, zonder onnodige formaliteiten, heeft Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie geen contract met gemeenten of zorgverzekeraars. Daardoor kan er meteen een afspraak worden gemaakt en is er dus ook geen wachtlijst.
 


Suus! Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie

Van Baerlestraat, 57 sous, Amsterdam.

Drs. Suzanne Smedts, BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog kinderen & jeugd.